Vi ger mer

Vi på NESC är experter på prefabricerade stomlösningar. Våra konstruktörer och projektledare har mångårig erfarenhet av att arbeta med prefabricerade stomlösningar tillsammans med Sveriges ledande företag inom stombyggnadsbranschen. Vi kan prefab.

Projektering

Vi erbjuder projektering med fokus på smarta stomlösningar som fungerar både i produktion, på montagearbetsplatsen. Vi är alltid lyhörda för era idéer och önskemål.

Projekteringsledning

Våra projekteringsledare styr projekteringsarbetet och kvalitetssäkrar konstruktionsarbetet. Vi ser till du får dina handlingar i rätt tid och håller koll på att stommen möter alla krav från beställare, lagstiftare och regelverk.

Statik

Våra statiker dimensionerar stommen, analyserar element, knutpunkter och detaljer och arbetar fram smarta och kostnadseffektiva stomlösningar.

Projektledning

Våra projektledare inom stombyggnad sköter styrningen av projektet med avseende på utförande, mål, tid och kostnad.

nesc1-red