Hangar 5

Bromma

NCC utvecklar Hangar 5 som består av fyra nyproducerade huskroppar med kontor, hotell, handel och samhällsservice. För stängbetongs räkning har Håkan Jansson på NESC agerat projekteringsledare för stombyggnationen.
Projektfakta

Uppdrag: Projekteringsledning
Byggnadstyp: Prefab-betong
Kund: Strängbetong
Omfattning: 50 000 kvadratmeter
Ort: Bromma
Projekteringsledare: Håkan Jansson